CİHAZ TEFTİŞLERİ ŞUBE AMİRLİĞİ FORUMLARI

ASANSÖRLER İLE İLGİLİ FORUMLAR

ASANSÖR İÇERECEK
YAPILARDA DİKKAT EDİLMESİ
GEREKEN HUSUSLAR

ASANSÖR İŞLETME İZNİ
BAŞVURU FORMU


 

ASANSÖR TADİLAT İZNİ
BAŞVURU FORMU


ASANSÖR ÖNİZİN BAŞVURU
FORMU


 

ASANSÖR BAKIM
TAHHÜTNAMESİ


ASANSÖR MONTAJ İZNİ
BAŞVURU FORMU


 

ASANSÖR MUAYENE VE TEST
RAPORU

(MAKINE DAİRELİ-ELEKTRİKLİ)

ASANSÖR İTHAL ÖNİZİN
DİLEKÇESİ


STANDARTLARA UYGUNLUK
BEYANI


ASANSÖR MUAYENE VE TEST
RAPORU

(MAKINE DAİRESİZ-ELEKTRİKLİ)

 

 

 

KALDIRMA CİHAZLARI VE AKSAMLARI İLE İLGİLİ FORUMLAR

İNŞAAT ASANSÖRÜ MUAYENE
VE TEST RAPORU


 

ARAÇ ÜSTÜ / MOBİL VİNÇ
MUAYENE VE TEST RAPORU


ARAÇ KALDIRMA LİFTİ
MUAYENE VE TEST RAPORU


CERASKAL MUAYENE VE
TEST RAPORU


FORKLİFT MUAYENE VE TEST
RAPORU


KALDIRMA CİHAZI İŞLETME
İZNİ BAŞVURU FORMU


KALDIRMA AKSAMI MUAYENE
VE TEST RAPORU


KALDIRMA CİHAZI İMAL İZNİ
BAŞVURU FORMU


KALDIRMA CİHAZI MONTAJ İZNİ
BAŞVURU FORMU

KALDIRMA CİHAZI MUAYENE
VE TEST RAPORU


 

KOLLU GARAJ VİNCİ MUAYENE
VE TEST RAPORU


KULE VİNÇ MUAYENE VE TEST
RAPORU


PORTAL/KÖPRÜLÜ/GEZER-VİNÇ
MUAYENE VE TEST RAPORU


KALDIRMA AKSAMI İŞLETME
İZBİ BAŞVURU FORMU


 

BASINÇLI KAPLAR İLE İLGİLİ FORUMLAR

BUHAR DEPOSU MUAYENE
VE TEST RAPORU

BASINCLI HAVA DEPOSU
MUAYENE VE TEST
RAPORU

BUHAR KAZANI / JENERATÖRÜ
MUAYENE VE TEST RAPORU

BASINÇLI KAP İŞLETME 
İZNİ BAŞVURU FORMU

BUHAR DEPOSU İŞLETME
İZNİ BAŞVURU FORMU

BUHAR DEPOSU İŞLETME
İZNİ BAŞVURU FORMU

BASINÇLI KAP İMAL İZNİ
 BAŞVURU FORMU

BUHAR KAZANI / JENARATÖRÜ
MONTAJ İZNİ BAŞVURU FORMU