ÇALIŞMA DAİRESİ'NİN YASA, TÜZÜK, VE YÖNETMELİKLERİ

ÇALIŞMA DAİRESİ'NİN UYGULANMASINDAN DOĞRUDAN SORUMLU OLDUĞU YASA, TÜZÜK, VE YÖNETMELİKLER

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURIYETI CUMHURIYET MECLISI TARAFINDAN ONAYLANAN ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ(İLO) SÖZLEŞMELERI (KONVANSIYONLAR)